Bedriftskultur


Etter syv tiår med historisk akkumulering og innovasjon og utvikling har FAWDE dannet et komplett bedriftskultursystem bestående av ideell kultur, ideologisk kulturfradrag, adferdskultur og miljøkultur.

Ideell kultur er sammensatt av seks aspekter, det vil si bedriftens kjerneverdier, bedriftens oppdrag, bedriftsvisjon, bedriftsverdi, bedriftsfilosofi og arbeidsform.

Ideell kulturfradrag innebærer ti aspekter, dvs. ledelse, markedsføring, FoU, kvalitet, produksjon, innkjøp, service, sikkerhet og miljøvern, ærlighet og innovasjon.

Adferdskultur spesifiserer spesifikt adferdskodekser i 16 aspekter, dvs. høflig språk, sosial introduksjon, uteområde miljø, trafikksikkerhet, sivilisert spisestue, operasjonssted, sivilisert kontorarbeid, lærerikt fabrikkmotto, arbeidsforhold, telefon etikett, ber om instruksjon & rapporteringsarbeid, arbeidskonferanse, stabstudie, flaggstiftereseremoni, daglig mottakelse og besøk etikette;

Miljøkulturen er hovedsakelig gjenspeilet i to aspekter, dvs. standardisering og grønn fabrikk FAWDE.